2018. 03. 24., szombat | Gábor, Karina napja

"A könyvek voltak az én madaraim és madárfészkeim, háziállataim és istállóim és rétjeim; a könyvtár az egész világ tükörképe volt; s a tükörképben megvolt az eredeti minden mélysége, változatossága, váratlansága."

Jean-Paul Sartre

Hétfő:
14.00
-
18.00
Kedd:
9.00
-
18.00
Szerda:
9.00
-
18.00
Csütörtök:
9.00
-
18.00
Péntek:
9.00
-
18.00
Szombat:
9.00
-
12.00

Kisteleki Ede Városi Könyvtár
6760 Kistelek, Kossuth tér 1.
Telefon:
62/259-425

A honlap az Európai Unió támogatásával a TIOP-1.2.3-08/1 program ' Befogadó könyvtár – táguló tudás' és a TÁMOP-3.2.4-08/1-2009-0066 azonosítószámú "Táguló tudás - versenyképes könyvtár" című pályázatok keretében készült el.

További részletek a pályázatról...

A honlap indulása óta 87077 látogató 188546 oldalt tekintett meg.

Kistelek Város Képviselőtestületének „A helyi közművelődési feladatok ellátásáról" szóló rendeletének értelmében Kistelek kulturális feladatait a Rendezvényház, a Teleház és a Kisteleki Ede Városi Könyvtár látja el.

A könyvtár alapítása 1949-ben történt. Mint az ország legtöbb településén, a kisteleki könyvtár esetében is a gyökerek visszavezethetőek a századelőre, a húszas évekre, az egyesületek, egyletek működésének időszakára. A kisteleki egyesületeknek, köröknek könyvtárai alkották 1945-ig a könyvkölcsönzés bázisát. 1945 után a feloszlott körök könyvtárai rendszerint lezárva, használatlanul maradtak, az állomány átvizsgálása után azonban kiderült, hogy ¾ részét selejtezni kellett.

A Népkönyvtár 1948. május 1-én kezdte meg működését. Ekkor 2416 kötettel rendelkezett a könyvtár. Ehhez 1949. október 18-án még 220 kötetet adott a körzeti könyvtár, majd sor került a községben lévő könyvtárak átszervezésére és így lett a könyvtár alapítási éve 1949. Kezdetben a könyvtár a község házán volt, majd a művelődési házban kapott egy szobát. A feloszlott körök könyvtárainak átvizsgálása után a következő véleményt küldi a könyvtáros: „A régi letűnt korszak népbutító fércmunkája mellett sok erotikus, sőt pornográf könyvet találtam. Kb. 100-nál több könyv Jókai, Mikszáth, Tömörkény munkái azonban használhatók és mielőbbi nyilvános könyvtárba való beosztásuk hasznos lenne”.

1956-tól különvált a könyvtár a művelődési háztól és adatszolgáltatási kötelezettsége miatt ettől kezdve tudunk a könyvtári munkáról részletesebb adatokat. Ekkor ötezer kötet állt a közel 600 beiratkozott olvasó rendelkezésére. 1967. május 25-től került új vezető, Vass Lajosné személyében a könyvtár lére, aki munkája során töretlen hittel és lendülettel irányította a könyvtárat. Az intézmény fejlődését a könyvbeszerzési keret állandósága biztosította mind az elmúlt évtizedekben, mind napjainkban.

Közben a könyvtári dolgozók száma 3 főre gyarapodott, majd 1988-tól egy 4. státusz létesítésével tovább bővült a személyi állomány. Ez a státusz azonban rövid életű volt, hiszen másfél éven belül megszűnt. 1989 októberében a könyvtár épülete életveszélyessé vált, amelyre megoldást kellett találni. Egy éven belül ez sikerült is. 1990 októberében a könyvtár a Petőfi u. 3. sz. alá költözött. A szépen felújított épület alapterületében nem változott az előzőhöz képest, 180 m2 maradt, de a frekventált helyen lévő, kulturált környezetben működő intézmény nagy forgalmat bonyolított le.

1990 végén Vass Lajosné nyugdíjba vonult és Kismártonné Túri Erika vette át a könyvtár vezetését. A 90-es évek elejétől az állománygyarapításra fordított összeg követte a felgyorsult inflációt. Ebben az időben 50-70 %-os növekedést mutatott az évenkénti állománygyarapításra fordított összeg, melyhez hozzájárult még az Érdekeltségnövelő támogatás is. 1999-ben már 1 millió 50 ezer forint volt a dokumentumok beszerzésére betervezett összeg. Az elkövetkezendő években szép fokozatosan tovább növekedett az állománygyarapításra fordított összeg. 2002-ben már 1.282.000,- Ft, 2003-ban 1.383.000,- Ft, majd 2004-ben 1.481.000,- Ft-ból gazdálkodhattunk, folyóiratra pedig 450.000,- Ft-ot költhettünk. Ez az összeg azután 2007-ig változatlan maradt, az idei évben pedig 1.555.000 Ft-ra emelkedett.

A beszerzési keret viszonylag magas összege lehetővé tette a folyamatos gyarapítást, de a könyvtár egyre kisebbnek bizonyult. Újabb polcok elhelyezésére már nem volt lehetőség, a könyvtár minden cm2-je ki volt használva, sőt egy idő után már a ponyvairodalom egy része dobozokba került. Ez egyrészt a keresést nehezítette, másrészt esztétikailag is nagyon sokat rontott a könyvtárképen. Az átköltözés után az épületen nem történt semmilyen felújítás, ami előbb-utóbb kezdte éreztetni hatását. A festés hiánya, az egyre süllyedő épület következtében a falak repedése, a vakolat mállása még tovább rontotta a könyvtári képet.

Fordulópontot jelentett, amikor a Plébánia Hivatal épületét megvásárolta az önkormányzat. A Plébánia épülete Kistelek 2. legrégebbi épülete, 1855-ben építették. Ez volt Kistelek első téglából épült háza. A folyamatos karbantartások miatt jó állapotban maradt, így az egyeztetések során kiderült, hogy alkalmas lenne a megfelelő átalakítások elvégzésével könyvtári célra. Nagy segítséget nyújtott 2006 elején a KÖZKINCS program pályázata, mely során pályázott az önkormányzat az épület átalakítására. A pályázat sikeres volt, 2,5 millió forintot nyertek, melyből megkezdődhetett az átalakítási munka 2006 ősze végén. A közfalak eltávolításával egy viszonylag nagy tér alakult ki, a megmaradt 2 úgymond szobából pedig az iroda és az olvasóterem került kialakításra. A munkálatok elhúzódása miatt a költözésre csak 2007 márciusában kerülhetett sor, ezért az új helyen 2007. március 20-án nyitottunk.

Az értékek megőrzése ennél jobban nem is találhatott volna egymásra, hiszen maga a könyvtár is a nemzeti örökséget gyűjti, őrzi, rendszerezi és közvetíti, míg az épület megőrzése, karbantartása bizonyos értelemben szintén nemzeti örökség, melyet óvni, védeni kell. A költözéssel nemcsak a könyvtár került új helyre, hanem a Teleház is idekerült áthelyezésre. Az engedélyek megszerzésének elhúzódása miatt a teleház csak május legvégén kezdhette el működését. Ennek a szolgáltatásnak az áthelyezésével napi 15-20 fővel növekedett a látogatói létszám. Az épületben a könyvtár rendelkezésére álló alapterület 316 m2 lett, melyből 185 m2 a könyvtári alapterület. Az adatokból látszik, hogy könyvtári célra 180 m2-nél nagyobb területet még sohasem sikerült kapnunk, ami az állomány elhelyezése szempontjából lényeges lenne.

A felújítási munkák áthúzódása a 2007-es évre egy újabb pályázati lehetőséget biztosított. 2007 tavaszán a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázaton támogatást nyertünk új bútorok beszerzésére. A könyvtárhoz tartozó belső udvar szabadtéri rendezvények megtartását teszi lehetővé. Rendezvényeinkkel igyekszünk Kistelek kulturális életét színesebbé, színvonalasabbá tenni.

   
 
 
   
html / code / design - peter.muller @ freemail.hu